Marţi, Noiembrie 28, 2023
Text Size
   
Proiectare constructii
 
 
PRINCIPALII BENEFICIARI SI PRINCIPALELE CONTRACTE:
 
 •  Prim?ria General? a Municipiului  Bucure?ti - Administra?ia ?colilor Sector 6 - Bucure?ti:
? ntocmirea expertizei tehnice si Proiect Tehnic a 10 Gr?dini?e, n vederea mansard?rii;
? Lucrarile de extindere la cantina liceului Mircea Eliade.
 
 • Spitalul de Psihiatrie EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA Comuna Cernica, Judetul Ilfov:
? Expertizare tehnica a corpului principal P+3E al Spitalului Clinic Balaceanca.
 
 •  Prim?ria Ora?ului M?gurele:
? Extindere Gr?dini?a M?gurele.
 
 •  Administra?ia Lacurilor, Parcuri ?i Agrement Bucure?ti:
? Studii preliminare privind consolidarea ?i supranal?area imobilului parter, din incinta sediului
achizitorului.
 
 •  Prim?ria Ora?ului Buftea:
? Intocmirea documentatiei tehnice-Proiect tehnic-documentatie de avizare D.A.L.I. in vederea
anveloparii a 42 blocuri din Orasul Buftea;
? Servicii de supraveghere a lucrarilor-dirigentie de santier pentru Lucrarile de executie,
Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Grup Scolar, Dumitru
Dumitrescu-BUFTEA;
? Servicii de supraveghere a lucrarilor-dirigentie de santier pentru Modernizare Casa de
Cultura  Veche Buftea.
 
 •  Primaria Comunei Branesti:
? Proiectare si executie lucrari modernizare baza sportiva Branesti.
 
 •  Consiliul Judetean Giurgiu:
? Servicii de supraveghere a lucrarilor-dirigentie de santier pentru  Punct termic Spitalul
Judetean de Urgenta Giurgiu-Aripa Noua, Aripa Veche si Ambulanta.
 
 •  Prim?ria sectorului 4 Bucure?ti:
? Servicii de gestionare a proiectelor de constructii privind lucr?rile de reabilitare termic? a
blocurilor de locuin?e situate n sectorul 4 al Municipiului Bucure?ti, inclusiv a serviciilor de
supraveghere a lucr?rilor prin dirigin?i de ?antier.
 
 •  Prim?ria sectorului 2 Bucure?ti:
? Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru executia lucrarilor de reabilitare
termica a 38 blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti Lot 1;
? Consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru executia lucrarilor de reabilitare
termica a 38 blocuri de locuinte din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti Lot 3.
 
 

Certificari

 • c01
 • c02
 • c03
 • c04

Contact

 

 • Sediu Social: Bld. Ghencea Nr. 24, Sector 6, Bucuresti
 • Punct de lucru: Sos. Alexandriei Nr. 54B, Localitate Bragadiru, Judetul Ilfov
 • Telefon: 021.332.2278 / 0737.510.615
 • Fax: 021.332.2279
 • E-mail: office@fastergroup.ro

 

Harta

harta1